Nyheder

Februar 2020

Årsrapport, Generalforsamlingsreferat, budget uploaded.

Bestyrelsens sammensætning uploaded.

Januar 2020:

Godt Nytår.

Husk generalforsamlingen 27.01.2020 kl. 18:30. Tilmelding til spisning kl. 17:45 senest mandag d. 20.01.2020 i Bestyrelsens postkasse ud for opgangen Azaleavej nr. 5

Valuarvurdering september 2019 er uploaded i Regnskabsår 2019/2020.

December 2019:

Bestyrelsesmødereferat november uploaded.

Oktober 2019:

"Information til beboerne" revideret med link til Fibia - priser for telefoni, TV og internet, samt nyt link til affaldshåndtering, Frederiksberg kommune.

Bestyrelsesmødereferat oktober uploaded.

Bestyrelsesmødereferat september uploaded.

September 2019:

Bestyrelsesmødereferat august uploaded.

Juli 2019:

Ny beboerinfo er rettet tilbage til bestyrelsesmødereferat i oversigten.

Bestyrelsesmødereferat juli uploaded.

Juni 2019:

Halvårs regnskab uploaded under regnskab & valuarvurdering.

Indhold af Parkering er erstattet med link til Frederikberg Kommunes hjemmesider angående parkering.

Ekstern venteliste er opslået åben under Andele til salg.

Ny beboerinfo8 uploaded under bestyrelsesmødereferat.

Maj 2019:

Beboerinfo9 april uploaded under bestyrelsesmødereferater.

April 2019 

Beboerinfo april:

Dørprojekt nær færdiggørelse:

Alle døre er nu udskiftet, og tilbage står nogle justeringer. Det er besluttet, at ophængning som kræver søm, skruer, lim o.lign er forbudt. Døren må ikke males, udvendig eller indvendig. Etablering af ny ringklokke er andelshavers eget ansvar. Disse punkter vil blive tilføjet foreningens ordensreglement.

Nye dørtelefoner:

Der nye døre konflikter med dørtelefonens placering i 21 lejligheder, og en udskiftning bliver uforholdsmæssig dyr. I stedet vil bestyrelsen indstille til næste generalforsamling, at  samtlige dørtelefoner i foreningen udskiftes. Det betyder moderne telefoner samt en hensigtsmæssig fremtidig placering.

Hurtigere internet på vej:

Fra 1. maj træder foreningens aftale med Fibia i kraft. Har man lyst, kan man herefter koble sig på. Detaljeret materiale tilgår i løbet af foråret.

Ny asfalt på vejen:

Frederiksberg forsyner Azaleavej med ny asfalt i slutningen af maj. Det sker i uge 21 eller 22, alt afhængigt af vejret. Det betyder altså, at vi skal finde alternative parkeringsmuligheder mens arbejdet står på.

Opgange klar midt i maj:

Maling af opgangene forløber planmæssigt, og forventes afsluttet omkring 20. maj.

 

Marts 2019

Emnet "Udskiftning af døre" er nedlagt og erstattet med "Renovering af opgange".

Bestyrelsesmødereferat 27.02.2019 er lagt på hjemmesiden.

Bestyrelsesmødereferat 23.01.2019 er lagt på hjemmesiden.

Årsregnskab 2017/2018 er lagt på hjemmesiden.

Budget 2018-2019 er lagt på hjemmesiden.

Foreningens vedtægter 27.01.2019 er lagt på hjemmesiden.

Bestyrelsens beretning 27.01.2019 er lagt på hjemmesiden.

Februar 2019

Referat fra generalforsamlingen 28.01.2019 er lagt på hjemmesiden.

Link til vejledning om affaldssortering i Frederiksberg kommune er lagt på hjemmesiden under viceværten informerer.

 

30.11.2018

Valuar vurdering 2018 er lagt på hjemmesiden under 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til A/B Søndermarksvænget.

Her kan du finde relevant information om foreningen, ligesom det er muligt at finde relevante dokumenter vedrørende foreningen.

Har du spørgsmål eller forslag til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte betyrelsen.